Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Vaimuvara OÜ (edaspidi nimetatud Vaimuvara) interneti kodulehel www.vaimuvara.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) asuva raamatute ja teiste kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Vaimuvara vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad. Käesolevate üldiste tellimistingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Vaimuvara Kodulehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Vaimuvara internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), Toodete eest tasumise ning kättesaamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse.

1.3 Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad riiklikult kehtestatud käibemaksu.

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Vaimuvarale võimalik tasuda Vaimuvara arveldusarvele.

1.6 Tellija ja Vaimuvara vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse esitamisel aktiveerinud viite real „Nõustun tingimustega“ ja ja Vaimuvara on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse. Neid käsitletakse Vaimuvaraga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena.

1.7 Tellija peab Vaimuvara e-poodi kasutades arvestama, et tema poolt soovitav Toode postitatakse Vaimuvara poolt Tellijale alles pärast makse laekumist.

2. Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Tooted toimetab Vaimuvara Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile pärast makse laekumist Vaimuvara arveldusarvele.

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3. Vaimuvara toimetab tellitud Tooted Tellijani tasuta kui:

    2.3.1. tellitud Toodete maksumus on üle 40 € ja Toodete kättesaamise kohaks on Tellija valinud pakiautomaadi või

    2.3.2.Tellija on märkinud Toodete kättesaamise kohaks Vaimuvara lao (eelneval kokkuleppel).

2.4. Tellija, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, telefoninumber, elektronposti aadress, kättetoimetamise viis, makseviis).

2.5. Tellija kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Vaimuvara ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.6 Tellimuse paneme Tellija poolt valitud pakiautomaadi poole teele samal tööpäeval juhul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne kella 12.00 päeval. Alates kella 12.00 päeval vormistatud tellimuse paneme teele hiljemalt järgmisel tööpäeval. 

2.7 Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta  pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Te pole 7 kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele. Vaimuvara hoiab tellimuse summast kinni lisaks saatekuludele 5 € käsitlustasu. Vaimuvara võtab Tellijaga paki kättesaamise osas uuesti ühendust ja  tellimuse täitmise osas lepitakse eraldi kokku. Kui Tellijaga ei saada ühendust, kuulub tellimus tühistamisele. Tellimuse eest tasutud summa jääki Tellija arveldusarvele ei tagastata.

2.8 Juhul kui Vaimuvaral ei ole võimalik tellimust Tellijani toimetada Tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele. Vaimuvara hoiab tellimuse summast kinni Tellimuse tühistamisega seotud kulud: 5 €  käsitlustasu ja  tasutud saatekulud

3. Tellija õigus tellimusest taganeda

3.1  Tellijal on õigus Toodete tellimusest (avaldades Vaimuvarale põhjuse) taganeda alates tellimuse tegemisest.

3.2 Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

3.3 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija Vaimuvarale esitama kirjalikult  e-posti teel  ühemõttelise taganemisavalduse.

3.4 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. 

3.5 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud toodet kasutada muul viisil kui on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud toote testimiseks füüsilises poes.

3.6 Vaimuvara tagastab Tellijale Vaimuvara poolt aksepteeritud Tellija poolse taganemisavaldusealuse alusel tellimuse eest tasutud summa. Kui Tellimusest taganemine toimub peale Tellimuse postitamist, hoitakse tasutud summast kinni postikulud.

3.7 Kui Tellija on toodet kasutatud või kahjustatud, vastutab tellija tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast. 

3.8 Vaimuvara tagastab  taganemisavalduse kättesaamisel Tellijale tagastatava makse  summa viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

3.9 Digitaalseid tooteid (sh e-raamatuid) tagastada ei ole võimalik.

3.10 Kui Tellija ei võta pakiautomaadist kaupa välja ettenähtud aja jooksul ja pakk saadetakse müüjale tagasi, arvestab Vaimuvara, et ostja on müügilepingust taganenud. Sel juhul tagastab Vaimuvara välja võtmata kauba eest tasutud ostusumma ilma kohale toimetamise tasuta Tellijale samale arvelduskontole, millelt Tellija ostu eest tasus, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, kui kaup saabus Vaimuvarale tagasi.

3.11 Kui Tellija siiski soovib oma kaupa kätte saada ja võtab raamatupoega ühendust, siis saadetakse poolte kokkuleppel pakk uuesti teele ja Tellija tasub saatekulu uuesti.

3.12 Kui Tellija ei tule oma pakile järele 6 kuu jooksul tellimuse esitamise ajast, arvestab Vaimuvara, et Tellija on müügilepingust taganenud. Sel juhul tagastab Vaimuvara välja võtmata kauba eest tasutud ostusumma Tellijale samale arvelduskontole, millelt Tellija ostu eest tasus.

4. Registreerumise kord

4.1 Vaimuvara püsikliendiks saamiseks, peab Tellija registreerima ennast Internetikeskkonna kasutajaks aadressil www.vaimuvara.ee.

4.2 Püsikliendiks registreerides on Tellijal õigus edaspidi saada püsikliendile ettenähtud soodustusi vastavalt Vaimuvara püsikliendi programmile.

4.3 Registreerumiseks on vajalik täita kõik ankeedis antud lahtrid.

4.4 Peale kasutajakonto aktiveerimist saab Tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda Vaimuvara Internetikeskkonda ning esitada Toodete tellimusi.

5. Tellija õigused

5.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Vaimuvara poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

5.2 Tellijale saadetav Toode peab vastama Vaimuvara poolt Toote seisukorra kirjeldusele.

5.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone Vaimuvarale e-posti aadressi info@vaimuvara.ee 5 kalendripäeva jooksul Toode kättesaamisest arvates.

5.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

5.5. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6. Tellija kohustused

6.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.

6.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

6.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Vaimuvara Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Vaimuvara Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

7. Vaimuvara õigused

7.1 Vaimuvaral on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

7.2 Vaimuvaral on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

7.3 Vaimuvaral on õigus tellimuse täitmisestt loobuda juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

7.4 Vaimuvara ei taga, et raamatu sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele raamatu sisu kohta.

7.5 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Vaimuvara tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

8. Vaimuvara kohustused

8.1 Vaimuvara kohustub Tellijani toimetama tellitud Toote(d).

8.2 Vaimuvara kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

8.3 Vaimuvara kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

9. Muud tingimused

9.1 Juhime tähelepanu asjaolule, et arvutiekraanil võib toodete värv erineda originaalist

9.2 Kirmakiri toodete puhul palume täpselt jälgida kaubaga kaasas olevat kasutusjuhendit ning vastavaid instruktsioone. Kirmakiri toodetl garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.

9.3 Tagastatav Kirmakiri toode peab olema originaalpakendis, kasutamata ja koos kõigi markeeringutega

9.4 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 klienditoe telefonil (+372) 5120470 või kirjutage e-posti aadressil: info@vaimuvara.ee.