Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Vaimuvara OÜ (edaspidi nimetatud Vaimuvara) interneti kodulehel www.vaimuvara.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) asuva raamatute ja teiste kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Vaimuvara vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad. Käesolevate üldiste tellimistingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Vaimuvara Kodulehel.

 

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Vaimuvara internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), Toodete eest tasumise ning kättesaamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse.

1.3 Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad riiklikult kehtestatud käibemaksu.

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Vaimuvarale võimalik tasuda Vaimuvara arveldusarvele.

1.6 Tellija ja Vaimuvara vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja Vaimuvara on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub Vaimuvara poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

2. Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Tooted toimetab Vaimuvara Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile pärast makse laekumist Vaimuvara arveldusarvele

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete tasuta kohaletoimetamine

2.3.1 Vaimuvara toimetab tellitud Tooted Tellijani tasuta kui:

2.3.1.1 tellitud Toodete maksumus on üle 40 € ja Toodete kättesaamise kohaks on Tellija valinud pakiautomaadi või

2.3.1.2 Tellija on märkinud Toodete kättesaamise kohaks Vaimuvara lao (eelneval kokkuleppel).

2.5 Toodete kättetoimetamise viisid

2.5.1 Tellimuse paneme Tellija poolt valitud pakiautomaadi poole teele järgnevalt:
– samal tööpäeval juhul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne kella 12.00 päeval;
– alates kella 12.00 päeval vormistatud tellimuse paneme teele hiljemalt järgmisel tööpäeval.
– Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta  pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Te pole 7 kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele, Vaimuvara hoiab tellimuse summast kinni 5 € käsitlustasu. Vaimuvara võtab Tellijaga paki kättesaamise osas uuesti ühendust ja  tellimuse täitmise osas lepitakse eraldi kokku. Kui Tellijaga ei saada kokkuleppele või Tellijaga ei saada ühendust, kuulub tellimus tühistamisele. Tellimuse eest tasutud summa jääki Tellija arveldusarvele ei tagastata.

2.5.2 Juhul kui Vaimuvaral ei ole võimalik tellimust Tellijani toimetada Tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele. Vaimuvara hoiab tellimuse summast kinni Tellimuse tagastamisega seotud kulud. Tellimuse eest tasutud summa jääki Tellija arveldusarvele ei tagastata.

3. Tarbija õigus tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest (avaldades Vaimuvarale põhjuse) taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete laost väljasaatmise hetkeni.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija Vaimuvarale esitama kirjalikult , e-posti teel või laos kohapeal suuliselt ühemõttelise taganemisavalduse

3.3 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid teostab Vaimuvara ainult laos kohapeal tehtud taganemise korral, vaid Tarbija vastaval sõnaselgel nõusolekul.

3.4 Vaimuvara tagastab Tarbijale tellimuse eest tasutud summa, millest hoitakse kinni käitlemise tasu 5 eurot.

4. Registreerumise kord

4.1 Vaimuvara püsikliendiks saamiseks, peab Tellija registreerima ennast Internetikeskkonna kasutajaks aadressil www.vaimuvara.ee.

4.2 Püsikliendiks registreerides on Tellijal õigus edaspidi saada püsikliendile ettenähtud soodustusi vastavalt Vaimuvara püsikliendi programmile.

4.3 Registreerumiseks on vajalik täita kõik ankeedis antud lahtrid.

4.4 Peale registreerumist saadab Vaimuvara Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja juhistega kasutajakonto aktiveerimiseks.

4.5 Peale kasutajakonto aktiveerimist saab Tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda Vaimuvara Internetikeskkonda ning esitada Toodete tellimusi.

5. Tellija õigused

5.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Vaimuvara poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

5.2 Tellijale saadetav Toode peab vastama Vaimuvara poolt Toote seisukorra kirjeldusele.

5.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone Vaimuvarale e-posti aadressi info@vaimuvara.ee 5 kalendripäeva jooksul Toode kättesaamisest arvates.

5.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

5.5. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6. Tellija kohustused

6.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

6.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

6.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Vaimuvara Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Vaimuvara Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

7. Vaimuvara õigused

7.1 Vaimuvaral on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

7.2 Vaimuvaral on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

7.3 Vaimuvaral on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

7.4 Vaimuvara ei taga, et raamatu kirjastaja poolt koostatud raamatu sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele raamatu sisu kohta.

7.5 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Vaimuvara tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

7.6 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Vaimuvaral õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

8. Vaimuvara kohustused

8.1 Vaimuvara kohustub Tellijani toimetama tellitud Toote(d).

8.2 Vaimuvara kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

8.3 Vaimuvara kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

9. Muud tingimused

9.1 Juhime tähelepanu asjaolule, et arvutiekraanil võib toodete värv erineda originaalist

9.2 Kirmakiri toodete puhul palume täpselt jälgida kaubaga kaasas olevat kasutusjuhendit ning vastavaid instruktsioone.

9.3 Kirmakiri toodetl garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.

9.4 Tagastatav Kirmakiri toode peab olema originaalpakendis, kasutamata ja koos kõigi markeeringutega

9.5 Teie isikuandmed on konfidentsiaalne info ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

9.6 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste reel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 klienditoe telefonil (+372) 5120470 või kirjutage e-posti aadressil: info@vaimuvara.ee.

Vaimuvara OÜ